Om Altistore

Altistore er en komplett leverandør av innredninger til norske arbeidsplasser, hva gjelder kontormøbler, garderobeskap, lagerinnredninger, verkstedinnredninger, reoler og utstyr for transport og varehåndtering. Altistore er en komplett leverandør av det du trenger på jobben, og har som misjon å gjøre din arbeidsplass bedre. Enten du skal innrede et nytt kontor, et verksted eller en større industribedrift er Altistore din rette partner. Ingen ordre er for liten for oss, ingen ordre er for stor. Vi legger vår ære i å levere raskt, effektivt og ikke minst rimelig.

Vi sender jevnlig ut vår katalog til mange bedrifter i Norge. Om du savner en katalog, er det bare å registrere deg på forsiden, så sender vi deg den gratis.

I vår nettbutikk får du muligheten til å handle akkurat de samme produktene som du finner i vår katalog, akkurat når det måtte passe deg. Du er garantert det samme vareutvalget som du finner i katalogen, og til de samme gode prisene.

I hovedsak henvender Altistore seg til bedrifter og virksomheter som er registrert med et organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. I tillegg har norske privatpersoner (forbrukere) mulighet til å kjøpe produkter fra akkurat det samme sortiment som tilbys bedriftsmarkedet.

Kontaktinformasjon

Altistore AS, org.nr 991 625 216
Bredmyra 4, 1739 Borgenhaugen
e-post: post@altistore.no
tlf : 6916 5500
Åpningstider man-fre 08.00-16.00

Hvor vi befinner oss
Vi tar gjerne i mot besøk ved vårt kontor som ligger utenfor Sarpsborg, men gi gjerne beskjed i forkant av ditt besøk. Vår besøksadresse er
Altistore AS, Bredmyra 4, 1739 Borgenhaugen

Bestilling på www.altistore.no
For å foreta et kjøp på www.altistore.no skal du gjøre følgende:
1.  Finn den eller de varer du ønsker å bestille og legg disse i innkjøpskurven din.
2.  Gå til kassen og tast inn de nødvendige opplysninger du blir bedt om å legge inn. Hvis du bestiller på vegne av en virksomhet, må du oppgi organisasjonsnummeret til virksomheten.
3.  Velg betalingsmetode.
4.  Godkjenn våre salgsbetingelser.
5.  Sjekk at alle opplysninger er korrekte på den oppsummeringssiden som vises, og godkjenn kjøpet.


Hvordan finne produktet du søker?
For å hjelpe deg å finne varen du leter etter, kan du bla deg gjennom kategoriene til venstre side på vår side. Kategoriene er inndelt med underkategorier som leder deg til ønsket varetype. I alle produktlister vil du også kunne sortere varer på pris og tilgjengelighet. Du vil også finne et utvalg anbefalte produkter i hver kategori. Dette er produkter vi anbefaler pga. pris, spesifikasjoner og tilgjengelighet. Dersom du vet eksakt hva du leter etter, kan du også bruke vår søkefunksjon som du finner på toppen av vår side til enhver tid. For å søke, skriv inn søkeordene i søkeboksen og klikk “Søk” for å se relevante produkter og sider. For å få gode resultater, er det viktig at du velger fornuftige søkeord.

Vareutvalg
På www.altistore.no kan du bestille kontormøbler, garderobeskap, lagerinnredning, verkstedinnredning og reoler samt utstyr for transport og varehåndtering, via vårt website. Hvis du har forespørsler om varer som ikke er i nettbutikken, er du selvfølgelig velkommen til å kontakt oss. Det kan du gjøre ved å sende en mail til support@altistore.no eller kontakte vår kundeservice på telefon 6916 5500.
 
Normalt følger det bruksanvisning og/eller monteringsanvisning på produkter som krever dette.

Priser
Alle prisene er eksklusive merverdiavgift, frakt og kjøpers betalingskostnader. Prisene er dagspriser og er oppgitt i norske kroner. Vi endrer prisene på produktene ut i fra endringer i valutakurser, nye priser fra produsentene eller generelle kostnadsendringer. Prisendringer den ene eller andre veien påvirker ikke bekreftede ordre.

Leveringstider
I nettbutikken informeres det om en vare er tilgjengelig på lager, eventuelt forventet leveringstid. Det er varierende fremføringstid (transporttid) avhengig av varens beskaffenhet, bestillingens størrelse samt hvor i vårt langstrakte land varene skal leveres. Vi definerer derfor leveringstid som avsendelsestidspunkt fra vårt lager, med mindre annet er skriftlig avtalt. Ta kontakt på telefon 6916 5500 eller send e-post til support@altistore.no dersom du ønsker å avtale leveringstiden spesielt.

Frakt og levering
Vi sørger for frakt til fastlands-Norge, fraktbeløpet debiteres på faktura til kjøper. Vi påberoper oss retten til å velge transportmetode for varene i din bestilling og benytter ulike fraktmetoder avhengig av varens beskaffenhet, som volum, mengde og vekter, samt din leveringsadresse. Om intet annet er særskilt avtalt, gjelder INCOTERMS 2010, DAP (Delivery at Place/Levert på angitt sted) mottagers adresse på gatenivå. Innbæring, montering eller annen godshåndtering på mottagers adresse er ikke inkludert, med mindre dette er spesifisert i en skriftlig avtale. Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen risikoen for tap eller skade som ikke skyldes egenskaper ved varen selv.

Har du egne fraktavtaler du ønsker å benytte deg av, gir du oss beskjed om dette ved bestilling. Ved henting eller transport med kjøpers fraktselskap, gjelder INCOTERMS 2010, FCA (Free Carrier / Fritt overlevert til kjøpers transportør ved vårt lager). Vi booker transporten med ønsket transportselskap på kjøpers kundenummer og kjøper er selv ansvarlig for transportforsikring og eventuelle transportskader.

Ved spørsmål om levering utenom fastlands-Norge, f.eks til Svalbard, kontakter du salgsavdelingen på support@altistore.no eller på telefon 6916 5500.

Personopplysninger
Vi og våre kunder er opptatt av at vi håndterer personopplysninger på en betryggende måte. For at vi skal kunne inngå en avtale med deg, trenger vi blant annet ditt navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg, samt for å kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Alle personopplysninger lagres og håndteres dog i tråd med og slik det er beskrevet i EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR).
Vi selger ikke firma- eller personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. Altistore AS, ved administrerende direktør, er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.

Loggdata
Vi samler også inn og oppbevarer loggdata, som for eksempel hvilke kategorier og produkter du kikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt for å forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter, eller sende deg relaterte tilbud (dersom du eksplisitt har bedt om dette). Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging. All informasjon av denne typen er anonymisert, og brukes kun internt for at vi skal bli en enda bedre leverandør til deg.

Cookies
På www.altistore.no benyttes cookies med det formal å optimalisere websiden og dets funksjonalitet, og dermed gjøre besøket ditt så enkelt som mulig. Du kan til enhver tid slette cookies på din computer. Hvordan du gjør det, avhenger av din web-browser.
 

Forretningsetiske retningslinjer
Denne beskrivelsen er først og fremst et verktøy for å beskrive og påvirke adferden og kulturen i Altistore AS. Integritet, ærlighet og pålitelighet er grunnelementer internt i Altistore og i forhold til alle våre interessenter. Disse holdningene skal ligge til grunn i all vår adferd. Vi skal opptre og behandle folk redelig og med respekt. Altistore AS skal drive sin forretningsvirksomhet på en etisk og samfunnsansvarlig måte. Et godt og pålitelig omdømme er avgjørende for vår forretningsvirksomhet. Vårt omdømme skal sikre gjennomslag for vårt syn i saker som påvirker vår forretning og våre kunderelasjoner, sikre rekruttering og gjøre at vi beholder våre ansatte, og sikre troverdighet overfor våre interessenter.

Våre relasjoner internt og eksternt skal være preget av åpenhet og tillit. Firmaets forretningsetiske retningslinjer gjelder for firmaets styremedlemmer, ledere, medarbeidere, alt innleid personell, konsulenter, agenter og andre som opptrer på vegne av Altistore AS. Det forventes at konsernets leverandører følger etiske standarder som samsvarer med Altistore ASs etiske retningslinjer. Alle skal gjøres kjent med retningslinjene. Det er et lederansvar å sørge for at retningslinjene blir gjennomgått, kommunisert og overholdt i egen avdeling. Retningslinjene skal distribueres til alle ansatte og ligge ved alle fremtidige ansettelses- og innleie-/konsulentavtaler. Ved inngåelse av agentavtaler, distributøravtaler, andre representasjonsavtaler og leverandøravtaler skal konsernets forretningsetiske retningslinjer ligge ved avtaleverket.

1       Bedriftsinterne forhold

1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd
Altistore AS støtter og respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vi aksepterer ikke diskriminering av noen art, for eksempel på grunn av kjønn, rase, religion eller legning. Altistore AS er imot enhver form for menneskehandel.

1.2 Arbeidsmiljø – personalpolitikk
Altistore AS skal være et godt og utviklende sted å arbeide, samt ha et inkluderende arbeidsmiljø. Vi skal opptre med respekt og integritet overfor våre kollegaer og andre vi møter i vårt arbeid. Diskriminering, mobbing, trakassering og liknende adferd vil ikke bli tolerert.

1.3 Helse og sikkerhet
Våre ansattes sikkerhet er det viktigste for oss. Helse og sikkerhet skal ivaretas på en slik måte at det skapes høy trivsel og et sunt arbeidsmiljø.

1.4 Miljø
Altistore AS skal være et ansvarlig firma i forhold til hvordan virksomheten påvirker det ytre miljø. Det betyr at vi skal arbeide for å redusere direkte og indirekte skadelig påvirkning på det ytre miljø, inkludert utslipp av klimagasser som følge av virksomheten.

1.5 Interessekonflikt – habilitet
Altistore AS skal vise respekt for den enkelte medarbeiders rett til privatliv og private interesser. Alle medarbeidere forventes å være lojale overfor konsernet og konsernets interesser. En medarbeider skal ikke delta i økonomiske eller forretningsmessige aktiviteter der det kan oppstå
interessekonflikt mellom konsernets interesser og hans eller hennes personlige eller nærstående tredjeparts interesser.

1.6 Taushetsplikt
Vi har taushetsplikt om alle forretningsforhold og andre forhold som kan gi utenforstående adgang til taushetsbelagt informasjon. I utgangspunktet er alle forretningsforhold som ikke er publisert offentlig, belagt med taushet.

1.7 Immaterielle verdier
Altistore ASs immaterielle verdier er viktige for oss. De består blant annet av vår kunnskap, våre ideer, strukturer og måter å arbeide på. Disse verdiene skal vernes om og forvaltes til firmaets beste. Samtidig skal vi vise respekt for andres tilsvarende verdier.

1.8 Politisk aktivitet
Altistore AS er partipolitisk nøytral og støtter ingen politiske partier eller deres kandidater. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å delta i den offentlige debatt der dette har forretningsmessig betydning for virksomheten.

2       Forhold til interessenter

2.1 Rettferdig konkurranse og konkurranselovgivning
Altistore AS skal konkurrere på en hederlig og etisk ansvarlig måte innenfor rammeverket til konkurranseregler som gjelder i markedene der firmaet opererer.

2.2 Kunder
Alle våre kunder skal behandles med respekt og integritet. Vi skal ivareta kundens behov på best mulig måte innenfor de forretningsmessige og - etiske retningslinjer som gjelder for Altistore AS.

2.3 Leverandører
Leverandører skal behandles upartisk og rettferdig. De skal være sikre på at de konkurrerer om avtaler med Altistore AS på lik linje med andre tilbydere.

2.4 Samfunnet
Altistore AS skal være et ansvarlig konsern både i forhold til sine medarbeidere og i forhold til sine omgivelser. Altistore AS skal vise respekt for kulturer og religioner i land vi opererer i.

2.5 Korrupsjon
Korrupsjon undergraver alle former for forretningsvirksomhet og fri konkurranse. Det er ødeleggende for omdømmet og utsetter selskapet og den enkelte for risiko. Altistore AS tar avstand fra alle former for korrupsjon.

2.6 Gaver
Det skal utvises varsomhet med å gi og ta imot gaver eller andre ytelser som kan påvirke forretningsmessige beslutninger. Det tillates imidlertid at alminnelige høflighetsgester etterleves.

3       Oppfølging og behandling av avvik

3.1 Varsling
En del av temaene som tas opp i disse retningslinjene, kan ha i seg noen vanskelige dilemmaer. Medarbeidere som kommer i situasjoner som medfører etiske dilemmaer eller situasjoner hvor man oppdager forhold som ikke er i overensstemmelse med konsernets forretningsetiske retningslinjer,
skal ta det opp med nærmeste leder.

4       Etterlevelse

4.1 Etterlevelse av lover og regler
Altistore AS er underlagt norske og internasjonale lover, regler og konvensjoner. I tillegg er vi underlagt lokale lover og regler i de områder vi opererer. Noen av de norske lovreguleringene gjelder også utenfor landets grenser, blant annet straffelovens bestemmelser om korrupsjon og påvirkningshandel. Alle lover og regler som gjelder i forbindelse med, direkte eller indirekte, det arbeid som utføres av eller på vegne av Altistore AS, skal etterleves. Oppstår det situasjoner i grenseland mellom lover, retningslinjer og rammer, er det viktig å ha åpenhet omkring situasjonen og diskutere den med nærmeste leder. Det er en leders ansvar at de lover, regler, retningslinjer og rammer som gjelder er gjort kjent blant de ansatte. Etterlevelse av disse retningslinjene er et ledelsesansvar, uten at dette fritar den enkelte for sitt personlige ansvar.

4.2 Konsekvenser av overtredelser
Brudd på firmaets etiske regler eller relevante lovbestemmelser kan medføre disiplinærtiltak eller oppsigelse, og kan bli rapportert til relevante myndigheter.

5       Tilleggsinformasjon

5.1 Rettigheter knyttet til retningslinjene
Altistore ASs forretningsetiske retningslinjer gir uttrykk for firmaets grunnleggende prinsipper for forretningsførselen. Retningslinjene er ikke utfyllende og gir ingen rettigheter for noen av konsernets interessenter.

Kundeservice
6916 5500

Visa MasterCard Axess HTTPS

Trygg E-Handel

Sertifisert

Herved bekreftes det at
www.altistore.no
som drives av
Altistore
lever opp til Trygg E-handel sine krav for e-handlere.
Status:
Sertifisert  Sertifisert
Finansiell stabilitet:
Ok Ok
Kundeklager:
Ingen klager  Ingen klager

» Se hele rapporten
Handlekurven {{ itemCount }}

Kundeservice
6916 5500

Handlekurven er tom

Din bestilling er mottatt og vil nå bli håndtert videre av våre dyktige kundebehandlere.

Takk for din bestilling!

1. Kundeinformasjon
{{ errors.first('billing[company]') }}
{{ errors.first('billing[firstname]') }}
{{ errors.first('billing[lastname]') }}
{{ errors.first('billing[email]') }}
{{ errors.first('billing[postcode]') }}
{{ errors.first('billing[city]') }}
{{ errors.first('billing[telephone]') }}
1.1 Leveres til:
{{ errors.first('shipping[firstname]') }}
{{ errors.first('shipping[lastname]') }}
{{ errors.first('shipping[postcode]') }}
{{ errors.first('shipping[city]') }}
{{ errors.first('shipping[telephone]') }}
2. Leveringsmåte
{{ errors.first('shipping_method') }}
{{ errors.first('shipping[agreementnumber]') }}
{{ errors.first('shipping[transporter]') }}
3. Betalingsmåte
{{ errors.first('payment[method]') }}
{{ errors.first('payment[orgNumber]') }}
4. Handlekurven
Produktnavn
Antall
Delsum
{{ cart_item.name }}
{{ cart_item.qty }}
{{ cart_total.title }}
{{ errors.first('agreement') }}

Visa MasterCard Axess HTTPS

Trygg E-Handel

Sertifisert

Herved bekreftes det at
www.altistore.no
som drives av
Altistore
lever opp til Trygg E-handel sine krav for e-handlere.
Status:
Sertifisert  Sertifisert
Finansiell stabilitet:
Ok Ok
Kundeklager:
Ingen klager  Ingen klager

» Se hele rapporten

Handlekurv

Handlekurven er tom

Visa MasterCard Axess HTTPS

{{ getDiscountPercentage(item) }}%

á  {{ formatPrice(item.price, false) }}
{{ formatPrice(getBaseRowTotal(item), false) }} {{ formatPrice(getFinalRowTotal(item), false) }}

Altistore bruker cookies. For mer informasjon klikk her.